Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden om att brottsling förklarades fredlös över hela riket, vilket innebar att vem som helst och helt utan orsak fick dräpa denne. Detta kunde endast motverkas om den biltogne fick ett lejdebrev. Termen övergick under 1600-talet till att betyda förlust av rättsskydd, rättskapacitet samt egendom.

Finsk beskrivning

lainsuojaton, henkipatto, maanpakolainen

Henkilö, joka oli keskiajalla julistettu lain ulkopuolella olevaksi koko valtakunnan alueella siten, ettei myöskään hänen tappamisestaan koitunut minkäänlaista rangaistusta. lainsuojattomaksi julistamisen saattoi kumota vain henkilölle myönnetty turvakirja. 1600-luvulla termi siirtyi tarkoittamaan lain suojan menettämistä sekä oikeustoimikelpoisuuden ja omaisuuden menettämistä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 254.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 50.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 85.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare