Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i Kommerskollegium som inrättades 1766 för att administrera tidsbundna lån åt fabriker och manufakturer, mot en bestämd ränta. Diskontkontoret fick sina medel på kredit från Riksens ständers bank.

Finsk beskrivning

diskonttokonttori

Kauppakollegion konttori, joka perustettiin vuonna 1766 tarjoamaan lainoja tehtaille ja manufaktuuriyrityksille

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 110, 232, 319.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1766–1809
(i Sverige 1831)