Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom det svenska hovet för förvaring av skinnvaror under ledning av skinnskrivare eller skinnmästare.

Finsk beskrivning

Nahkakamari*

nahka- ja turkisvaatteiden säilytystila hovissa

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 21.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk