Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dräkt för ordensriddare och kommendörer som brukades vid ordens högtider. Stora ordensdräkten användes för gala, mindre ordensdräkten för mindre högtider. Ordensdräkt för serafimeriddare infördes då orden instiftades 1748. Nordstjärne- och Svärdsorden fick ordensdräkter 1762 och Vasaorden då den grundades 1772.

Finsk beskrivning

ritarikuntapuku

Käytettiin virallisissa juhlatilaisuuksissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk