Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som riddarna och kommendörerna av de svenska kungliga ordnarna betalade till ordenskassan på stora ordensdagen. Avgiftens storlek beräknades utgående från betalarens ålder.Riddarna av Kungl. Vasaorden var befriade från avgifter fram till 1801. Utländska riddare och kommendörer betalade samma avgifter, men dessa gick inte till ordenskassan utan till Serafimerlasarettet.

Finsk beskrivning

ritarirahat*, ritarikuntamaksu*

Ritarien ja komentajien ritarikunnan kassaan maksama vuosittainen maksu.

Källor

Areen, Ernst E. & Sten Lewenhaupt , De nordiska ländernas riddarordnar I–II , [Stockholm]: Svensk litteratur i distribution 1942 , 373–382.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1748–1809 (Finland)

Synonymer

offerpenningar
åldersvagifter