Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom kungliga hovet, hovets vinkällare.

Finsk beskrivning

Hovikellari*

hovin viinikellari

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 30.