Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betjänt i Kungliga klädkammaren under 1500-talet, eventuellt också i början av 1600-talet. Hovkällarbetjänt var också en samlande beteckning på diverse tjänstemän i Kungliga vinkällaren.

Finsk beskrivning

hovin huonekamarin palvelija

hovin viinikellarin palvelija

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hovkällardräng
hovkällarebetjänt
hovkällaredräng