Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De uppgifter som tillhör ett visst ämbete eller en viss tjänst.

Finsk beskrivning

virkatoimet*, virkatehtävät*

virkaan kuuluvat tehtävät

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 87.

Andra språk

Dåtida finska virkatoimi, virkatyö

Synonymer

ämbetsgöromål