Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsförfattning som slog fast att ständerna utgjorde folkrepresentationen vid riksdag och lantdag, i kraft 1544–1906.

Finsk beskrivning

säätyedustuksellinen valtiomuoto

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 340.

Andra språk

Inga termer på andra språk