Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på person som för hovets räkning framställde alkoholhaltiga drycker eller destillerare anställd inom hovstaten.

Finsk beskrivning

hovitislaaja*; hovissa alkoholijuomien valmistuksesta vastannut henkilö

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1700-tal–1809 (Finland)

Synonymer

hovdestillator
hovdestillerare
hovdistillatör