Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänst.

Finsk beskrivning

hovivirka

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid