Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på mål eller ärenden som föll under domstols handläggning och dom, oavsett om det var frågan om civilmål eller brottmål. Domsaker förekom bara under svenska tiden. Termen användes också under 1500-talet i formen domssak, och avsåg då domares andel i böterna.

Finsk beskrivning

tuomioasia

Tuomioistuimen alaisuuteen kuuluneista oikeusjutuista ja asioista käytetty yleisnimitys.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 41.

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 1567.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

domssak
rättsfall
rättssak