Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den i domstol förvarade ursprungliga domboken, ordinarie dombok. Motsats: renoverad dombok.

Finsk beskrivning

alkuperäinen tuomiokirja, konseptituomiokirja

Alkuperäinen tuomiokirja, jota säilytettiin kunkin oikeusistuimen omissa arkistoissa ja josta lähetettiin puhtaaksikirjoitettu kaksoikappale eli renovoitu tuomiokirja hovioikeudelle.

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 60 (tuomiokirja).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1889: nr 13: 2 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk