Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dombok i vilken de domar som avkunnades i rådhuset antecknades.

Finsk beskrivning

kaupunginkirja*

Tuomiokirja, johon kirjattiin kaikki raatihuoneella kuulutetut tuomiot.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/