Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid port eller öppning i mur och liknande som omgärdade stad eller inlopp i hamn: stoppbom där passerande måste stanna och genomgå pass- eller tullkontroll; tullbom.

Finsk beskrivning

kaupunginpuomi*

puomi, jonka luona saapuvien tuli pysähtyä passi- tai tullikontrolliin

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk