Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus som grundades vid örlogsstationen i Karlskrona i slutet av 1600-talet.

Finsk beskrivning

amiraliteetin sairaala

Laivaston sairaala (Karlskrona)

Källor

Forum navale : skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet 1946- 1946 , 10.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk