Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talen inofficiell benämning på soldat som var uppassare åt officer. Benämningen användes allmänt också om eldare i hus eller bostad.

Finsk beskrivning

kalfaktori, sotilaspalvelija

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 10.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk