Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell titel införd 1751 för den prins som i rätt nedstigande led är närmast arvsberättigad till kronan, från 1544 den regerande monarkens äldste son. Enligt RF 1772 (§ 35) skulle också konungens äldste sonson i rätt nedstigande led kallas kronprins.

Finsk beskrivning

kruununprinssi

Vuonna 1751 virallisesti käyttöön otettu termi, jolla tarkoitettiin ensimmäistä perillistä suorassa kruunuperimyslinjassa. Vuodesta 1544 termi oli tarkoittanut kuninkaan vanhinta poikaa. Vuodesta 1772 lähtien myös kuninkaan vanhinta pojanpoikaa suorassa perimyslinjassa tuli kutsua kruununprinssiksi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 52–53. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Holländska prinsen av Oranien
Franska dauphin
Tyska kronprinz
Engelska prins of Wales

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1751–1809 (Finland)