Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbättring som höjer värdet på något, särskilt en jordegendom. Inom lantmäteriet användes termen melioration sammanfattande om arbeten som företogs för att höja jordens avkastning, grundförbättring och jordförbättring.

Finsk beskrivning

arvonnousu

Erityisesti maataloustyön ja maaomaisuuden arvon laskemisessa käytetty termi.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk