Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för lägre civilmilitär befattningshavare vid en regementsstab under 1600-talet.

Finsk beskrivning

rykmentin sotaneuvos*

alempi puolisotilaallinen virkamies rykmentissä 1600-luvulla

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 133 (krigsråd).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/