Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassaavdelning vid ett regemente eller skeppsregemente.

Finsk beskrivning

rykmentinkonttori*

rykmentin kassa-asioista vastaava osasto

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk