Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet förekommande benämning på att vara regent eller delta i ett lands styrelse eller dylikt.

Finsk beskrivning

hallitsijan asema, hallitsijan asemassa

1600-luvulla käytössä ollut ilmaus hallitsijan asemassa tai valtakunnan hallinnossa olemisesta.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk