Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på postverkets huvudkassa, senare också en enskild postanstalts kassa. Ur den betalades också de lägre posttjänstemännens löner efter 1685. Överskottet av postmedlen gick oavkortat till postverkets underhåll.

Finsk beskrivning

postikassa

Nimitys postilaitoksen pääkassalle, myöhemmin myös yksittäisen postitoimipaikan kassalle. Se hoiti palkkojen maksun vuodest 1685 lähtien.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 685.