Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå under Bergsstyrelsen vars huvudsakliga arbetsuppgift var att bedriva geologisk forskning. Geologiska byrån ersattes av Geologiska kommissionen år 1885 i samband med att Bergsstyrelsen upphörde med sin verksamhet.

Finsk beskrivning

geologinen toimisto (Tie- ja vesirakennushallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1885 .

GTK: Geologian tutkimuskeskus. Tietoaineistot/Suomen kaivosteollisuus, http://www.gsf.fi/aineistot/kaivosteollisuus/kauppajateollisuus1919.htm

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 109.