Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på av tjänsteman renskriven handling som skulle finnas tillgänglig för allmänheten. Termen användes särskilt om kopior av lantmätares allmänna kartor.

Finsk beskrivning

julkinen ja renovoitu asiakirja

julkinen puhtaaksipiirretty kartta; julkinen puhtaaksikirjoitettu asiakirja

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 119.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 1109 (lantmätares renoverade karta). http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid