Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvinna med överinseende över fataburen: slottets linne och tyg, vid kungliga hovet eller på en borg eller kungsgård. Fataburshustrun styrde över ett antal fataburspigor och benämndes från 1719 åldfru. Hon ansvarade för fatabursräkenskaperna och skötte den praktiska arbetsledningen för den kvinnliga personalen.

Finsk beskrivning

fatabuurin emäntä*, varastoaitan emäntä*, linnan liinavaate- ja kangasvaraston emäntä

Naispuolinen työntekijä, jonka tehtävänä oli valvoa fatabuurin eli linnan liinavaate- ja kangasvarastoa.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 33.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fatburshustru
fateburshustru