Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under perioden 1415–1734, i praktiken till slutet av 1700-talet, förrättad syn med parter som tvistade om ägogräns, rågång eller lantmäteriförrättning. Ägandesynen syftade till en uppgörelse i godo, och kallades därför (under 1700-talet) också sämjesyn.

Finsk beskrivning

tiluskatselmus

riidanalaisten rajojen selvittämiseksi järjestetty julkinen katselmus

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 591, 601 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 86 (egosyn).