Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enskilt rågånget fångstområde som var beläget långt ifrån hemtrakten och som ofta också omfattade fiskevatten. Erämarkerna var oftast privat egendom som kunde ärvas, säljas, bytas eller avyttras på något annat sätt.

Finsk beskrivning

erämaa

Yksittäinen rajattu pyyntialue, joka sijaitsi kaukana kotiseudulta ja johon kuului myös kalavesiä. Erämaat olivat usein yksityisomaisuutta ja niitä saattoi periä, myydä tai vaihtaa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 39f.

Andra språk

Dåtida finska erämaa

Synonymer

lottmark