Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av lantmätare upprättat protokoll över storskiftesberedning.

Finsk beskrivning

isonjaon valmistelutoimien pöytäkirja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 335.

Andra språk

Dåtida finska iso(n)jaonvalmistelupöytäkirja

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1809–ca 1870