Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kostnad för storskiftesförrättning, erlades av skiftesdelägarna till kronan.

Finsk beskrivning

isonjaon kustannukset

Isonjaon teettämisestä aiheutuneet kustannukset, jotka jaossa osalliset korvasivat yhdessä kruunulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1021–1023.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska isonjaon kustannukset

Tid