Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Komplettering som tillkom efter förrättat storskifte.

Finsk beskrivning

isonjaon täydennys

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 335.