Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteförmedling på enskilt krono-, skatte- eller frälsehemman. Hemmansförmedlingen föregicks av en undersökning och godkändes av landshövdingen.

Finsk beskrivning

tilan veronvähennys, tilalle myönnetty veronhelpotus

Yksittäisille kruunun-, perintö- tai rälssitilalle myönnetty veronhelpotus. Sitä edelsi tilan tarkastus sekä hyväksynnän pyytäminen maaherralta.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1804): 590–594.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 948.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 126 (förmedling).

Andra språk

Dåtida finska tilan veronvähennys

Tid