Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500–1600-talet arbetsprestationer som av kronan utkrävdes för byggnadsföretag, under 1700-talet och första delen av 1800-talet om till antalet obegränsade tilläggsarbeten (skjutsning, körslor, spånad, tröskning), som vid behov krävdes av landbönderna på säterier och herrgårdar utöver hjälp- eller drängdagsverkena.

Finsk beskrivning

aputyö

Päivätöiden lisäksi vaaditut työt rakennusmailla tai herraskartanoilla.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 44.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/