Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänsteman med uppsyn över Kungliga vinkällaren.

Finsk beskrivning

kellarimestari

Kuninkaallisen viinikellarin virkamies hovissa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk