Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt att delta i församlingens gudstjänst, nattvardsfirande och dylikt, övergående i betydelsen frihet i kyrkligt hänseende.

Finsk beskrivning

kirkkovapaus*

oikeus osallistua kirkon toimintaan

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1660-tal–ca 1739

Synonymer

kyrkofrihet