Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fogde, ibland också klockare, som hade uppsikt över kyrkans lösöre (kalken, kandelabrar och dylikt); i vissa församlingar i Stockholm under 1600-talet tjänstebeteckning för befattningshavare som ansvarade för en kyrkas eller kyrkogårds förvaltning.

Finsk beskrivning

kirkkovouti

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199, 218.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin advocatus ecclesiae
Dåtida finska kirkkovouti

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)

Synonymer

kyrkofogde