Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fattig person som sockenstämman accepterade som bidragstagare. En kyrkfattig fick understöd direkt från kyrkotionden, efter 1698 också från fattigkollekter under familjehögtiderna och ur fattigkassan.

Finsk beskrivning

kirkonköyhä*

avustusten saajaksi hyväksytty vähävarainen henkilö

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 182.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600-tal senare del–1809 (Finland)