Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som i egenskap av arrendator brukade ett hemman som låg på biskopsboställets eller biskopsgårdens ägor.

Finsk beskrivning

piispan lampuoti, piispan vuokratilallinen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

biskopslandbonde