Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En biskops ställning och värdighet som stiftets högsta ämbetsman och medlem av kyrkomötet.

Finsk beskrivning

piispallinen asema

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk