Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den obligatoriska avgift som årligen skulle erläggas av varje rote vid Åbo, Björneborgs, Tavastehus och Nylands infanteriregementen för att fylla den brist som ödes- och frihetshemman förorsakade i knektarnas besiktnings- och möteskost. Avgiften infördes 1696 och 1697. Den uppbars också efter 1810.

Finsk beskrivning

autioruotumaksu

Pakollinen maksu, joka kunkin ruodun Turun, Porin, Hämeen ja Uudenmaan jalkaväkirykmentissä tuli suorittaa vuosittain korvauksena autio- ja vapautustilojen aiheuttamasta vajeesta varojen keruussa. Astui voimaan 1696–97 ja sitä perittiin myös vuoden 1810 jälkeen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 718.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , (ödesroteavgift).

Andra språk

Dåtida finska autioruotumaksu

Se vidare