Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som en utomstående hemmansinnehavare skulle erlägga om han ville bruka ägor som tillhörde ett ödehemman.

Finsk beskrivning

autiotilavero

Maksu, joka ulkopuolisen tilanomistajan tuli suorittaa, jos hän halusi käyttää autiotilaan kuuluvia tiluksia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 943.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .