Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen om hemman som inte kunde betala skatt. Under medeltiden kan termen öde också indikera en icke tidigare uppodlad agrar enhet. Under medeltiden var öde främst en följd av en demografisk ödeläggelse. Benämningen öde uppträder i större omfattning mot slutet av 1300-talet. Under 1500-talet förekommer ”öde” i jordeböckerna som ett kameralt begrepp som anger skatteoförmåga, men endast i liten utsträckning om demografiskt öde.

Finsk beskrivning

autio, autiotila

Tila, joka ei pystynyt maksamaan veroa. Myös aiemmin viljelemätöntä aluetta. Useimmiten autioituminen oli kuitenkin luonteeltaan demografista.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 613.

Andra språk

Dåtida finska autio