Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman som under stiftets biskop skötte de civila ärendena i stiftet, förekom särskilt i de tyska staterna. En dylik var dock uppsatt på svenska hovstaten 1791.

Finsk beskrivning

hiippakunnan kansleri

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1791: 73.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/