Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av luthersk församlingspräst förd bok eller längd över vigda personers namn, stånd och hemort, dagen då vigseln skett och namnet på den präst som förrättat vigseln. Vigsellängden var en av elva böcker (längder) som enligt kyrkolagen 1869 måste föras i varje församling och vilka sammantagna bildade kyrkboken eller kyrkans huvudbok. Vigsellängden motsvarade den tidigare lysnings- och vigselboken.

Finsk beskrivning

vihkiluettelo

seurakunnan pitämä kirja vihityistä ja vihkimisistä tietoineen

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869: nr 30: § 146 p. 5: 37.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid