Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Långa boken”. I finska Finland under 1700–1800-talen förekommande folklig benämning på ärkebiskop Olof Svebilius Lilla Katekes, utgiven 1689.

Finsk beskrivning

pitkä kirja

Vähän katekismuksen vuoden 1689 laitoksen kansanomainen nimi. Kyse oli Arkkipiispa Olof Svebiliuksen toimittama versio Lutherin Vähästä katekismuksesta.

Källor

Inga källor