Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Nedsättande) om examinand till prästexamen eller inför ordination, också om icke examinerat predikobiträde till ordinarie präst.

Finsk beskrivning

pappiskisälli*; (halventava) nimitys pappistutkintoon tai -vihkimykseen valmistautuvasta henkilöstä, myös papin saarna-apulaisesta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid