Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Finland person i kapellförsamling utan egen präst, hos vilken moderförsamlingens präst kunde övernatta då han besökte kapellförsamlingen.

Finsk beskrivning

papinisäntä*

kappeliseurakunnassa vierailevan papin majoittanut henkilö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/