Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ecklesiastikår, under 1700-talet också år under vilket någon tjänstgjort som präst.

Finsk beskrivning

kirkollisvuosi

papin virkavuosi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 445 (ecklesiastikår).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal

Se vidare