Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett domkapitels fasta egendom i jordfastigheter och prebenden, särskilt i de tidigare danska områdena i södra Sverige. Benämningen förekom under svenska tiden särskilt som motsats till kyrkogods.

Finsk beskrivning

hiippakunnan tilukset

hiippakunnan maaomaisuus kiinteistöineen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)