Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dan Niklissons titel i Åbo 1343. Titeln innebar också ett militärt ansvar.

Finsk beskrivning

itäisten alueiden prefekti

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 410.